Нови Продукти

Технически пластмаси

 технически пластмаси      За постигането на различни цели и изработаването на многообразни детайли заемащи спомагателни и ключови места в широка гама от производствени и работни възли, се използва широка гама от технически пластмаси обособени в три основни групи:

 • стандарни
 • инженерни
 • високотемпературни 

Те от своя страна съставляват следните видове основни технически пластмаси, както и техни разновидности обогатени с допълнителни съставки за постигане на определени цели на устойчивост и визия:

 

 • Полиамид – PA 6
 • Полиацетал - POM
 • Полиетилен - PE
 • Полипропилен - PP
 • Политетрафлуоретилен – P.T.F.E / тефлон /
 • Поливинилиденфлуорид – PVDF
 • Поликарбонат - PC
 • Полиетилентерефталат - PET
 • Полиетеретеркетон – PEEK
 • Полисулфон – PSU
 • Полиетеримид – PEI
 • Полиимид – PI  

 


Полиамид - PA

полиамид      Полиамидите проявяват много добри механични свойства и добра износоустойчивост. В зависимост от начина на произвоство и вида им те имат различна водопоглъщаемост. Те с полукристална структура.

     Произвеждат се по методите на екструдиране и леене. 

 

 

покажи повече


Полиацетал - POM

полиацетал      Полиоксиметилен, полиацетал или ацетал (POM) - кристален, конструкционен и самосмазващ се материал. Той има висока коравина и твърдост с устойчивостта на удар (в това число и при ниски температури)

 

 

покажи повече


Полиетилен - PE

 полиетилен     Полиетилен (РЕ) - термопластичен полимер етилен. Най-разпространената пластмаса в света.
     Полиетилен - универсален материал с добри диелектрични свойства. Удароустойчив, не се е разпада, с малка поглъщаема способност. Физиологично неутрално, без мирис.

 

 

 

покажи повече


Полипропилен - PP

полипропилен

    Полипропилен (PP) - лек кристален материал с полукристална структура. Той има добри механични свойства и е с най-малка плътност от всички твърди термопластични полимери. Той разполага с висока коравина, твърдост и здравина, но нисък ударен вискозитет.

 

 

 

 

 

покажи повече


Политетрафлуоретилен / тефлон / - P.T.F.E 

политетрафлуоретилен / тефлон /

    Според химическата устойчивост на политетрафлуоретиленът (PTFE) е по-добър от благородни метали, емайла, неръждаемата стомана. Най-агресивни химикали (киселини, основи, окислители, разтворители) не оказват никакво влияние върху политетрафлуоретиленът, дори и при висока температура.

 

 

покажи повече


Поливинилиденфлуорид – PVDF

поливинилиденфлуорид

  Поливинилиденфлуорид (PVDF) е полу-кристална термопластмаса, който има отлични механични, физични и химични свойства. Това е следствие на химичната структура. Той има също и висока устойчивост на топлина.

 

 

покажи повече


Поликарбонат - PC

поликарбонат

     Поликарбонат (PC) - прозрачен стъклоподобен материал с аморфна структура и тенденция да кристализира. Прозрачността се дължи на ниската си кристализация. Той има висока твърдост и сила в съчетание с много висока устойчивост на удар или шок, включително при ниски и високи температури.

 

 

покажи повече


Полиетилентерефталат - PET

полиетилентерефталат

    Полиетилен терефталат (PET) - синтетичен линеен термопластичен полимер, принадлежащ към класа на полиестерите. Продукт на поликондензацията терефталова киселина и моноетилен гликол. Полиетилен терефталат може да се използва както в аморфно така и в кристално състояние. 

 

покажи повече


Полиетеретеркетон - PEEK

гумени листи

  Основните предимства на полиетеретеркетон (PEEK), е фактът, че има високотемпературна дългосрочна експлоатация (-40 до +260 °С), устойчиви на моментно загряване до +350 °С, като поддържа отлични механични свойства. Уникални по рода си висока якост на опън и висока предел на умора при огъване с променлив цикъл (висока якост и устойчивост на умора)

 

покажи повече


Полисулфон - PSU

полисулфон

  Полисулфонът (PSU) е аморфен материал с висока механична якост. Той има добра устойчивост към деформации и топлинно стареене. Температурата на дългосрочната му експлоатация от -100ºС до +160ºС.

 

 

 

покажи повече


Полиетеримид - PEI

полиетеримид

  Полиетеримид (PEI) се характеризира с комбинация от изключителни термични, механични и електрически свойства и ниска запалимост, които го правят най-подходящия материал за електрически и електронни изолатори и други компоненти, които изискват висока якост при високи температури.

 

 

покажи повече

 


Полиимид – PI

полиимид

  Полиимид (PI) - най-високотемпературен полимер. Полиимидът се използва широко в инженерството, авиацията, електротехника, електротехниката и много други индустрии, основно като високо-изолационен материал, заради свойствата си: негоримост и ниска топлопроводимост.

 

 

покажи повече

 


Полиуретан - PU

полиетеримид

  Полиуретана (PU) е материал комбиниращ и обединяващ характерисики присъщи на техническите пластмаси и .на  гумата. Характеризира се както с добра износоустойчивост и издръжливост така и с гъвкавост, което го прави особенно подходящ за изработка на тампони, семигирнги и др,

 

 

покажи повече